Groene Scholen Netwerk

Wil jij met jouw school ook duurzaamheid onder de aandacht brengen? Uit onderzoek dat wij in 2019 samen met studenten van het Windesheim Honours College Zwolle hebben verricht blijkt dat scholen graag willen verduurzamen, maar vaak niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen of hoe zij daar tijd voor vrij kunnen maken. Er blijkt behoefte te zijn aan samenwerking en aan handvatten. Natuur- en Milieueducatie Zwolle is een voorbeeld van een regionaal initiatief dat stappen zet om aan deze behoefte tegemoet te komen, door een Groene Scholen Netwerk op te richten. Mankato onderzoekt hoe er samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan door het gebruik van Takoda: lesmateriaal dat als doel heeft om onderwijs te verduurzamen in vorm en inhoud.

Scholen kunnen al terecht bij het platform Leren voor Morgen, een organisatie dat net als Mankato als doel heeft om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Er wordt gebruik gemaakt van The Whole School Approach. Het is een holistische benadering die alle aspecten van duurzaamheid betrekt in het vormgeven van onderwijs. De Sustainable Development Goals dienen als leidraad.

Iets waar je als docent direct mee aan de slag kan is onze Mankato inspiratieposter voor docenten

Nieuwsbrief

Adres

Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle