Privacy Statement

Mankato verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Mankato toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Mankato

Mankato is een charitatieve instelling (vooralsnog als eenmanszaak, op korte termijn als stichting) die zich richt op het vergroten van het ecologisch bewustzijn van inwoners van de IJssel-Vechtdelta en iedere geïnteresseerde en betrokkene daarbuiten. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van de website(s).

Persoonsgegevens

Mankato verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer;
 • Donatiedetails en -geschiedenis;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, cookies en bezochte pagina’s;
 • Gegevens kunnen – in overeenstemming met de regelgeving – van databrokers of andere derden kunnen zijn verkregen.

In voorkomende gevallen kan Mankato persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Mankato actueel worden gehouden.

Doelen

Manakto verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.
Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze goede-doelenorganisatie en voor fondsenwerving. Dit kan telefonisch, per post, of per e-mail plaatsvinden. Mankato kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze website. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Mankato.

Mankato kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Mankato bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

Mankato hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Mankato gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mankato, kunt u Mankato verzoeken om de gegevens die Mankato van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Mankato.

Ontvangers

Mankato verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Ook stellen wij uw contactgegevens niet ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, tenzij wij daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen.

Mankato en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Mankato is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies

Mankato maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Mankato maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Mankato site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Mankato ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op onze site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen

Mankato behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Mankato.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. 

Contact

U kunt Mankato bereiken via onze website www.mankato.nl, per e-mail info@mankato.nl, of op telefoonnummer 06 – 42 864 145, of per post Commissiestraat 9, 8012 DT Zwolle.

Mankato behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Adres

Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle