Takoda

Coöperatief spel over klimaatverandering en duurzaamheid

Als bewoners van de aarde zijn we afhankelijk van wat de aarde ons geeft. We nemen alleen meer van de aarde dan ze kan geven waardoor ze niet in staat is om zichzelf te herstellen, met klimaatverandering tot gevolg. Klimaatverandering is een onderwerp waar we niet meer omheen kunnen. Wat leren kinderen en jongeren op school over onderwerpen als weersextremen, smeltende ijskappen, ontbossing en een stijgende zeespiegel? De urgentie die komt kijken bij het oplossen van deze problemen en het aanpassen aan de veranderingen (klimaatadaptatie), vragen erom om duurzaam in het onderwijs opgenomen te worden. Het lukt scholen vaak nog onvoldoende om aandacht te besteden aan klimaatverandering. Hoe maak je zo’n groot onderwerp bespreekbaar, waar ook nog eens allerlei gevoelens bij komen kijken? En wat kunnen we er zelf tegen doen? Uit onze ervaringen blijkt dat veel docenten behoefte hebben aan handvatten. Met Takoda geven we die: het helpt om klimaatverandering bespreekbaar te maken, om gevoelens te uiten en nieuwe mogelijkheden te zien. Het geeft jongeren de gelegenheid om hun stem te laten horen en inspiratie om zelf actie te ondernemen. 

Ons aanpassen aan klimaatverandering en erger voorkomen is mogelijk door te denken vanuit ‘hoeveel de aarde ons kan geven’ en vanuit de verantwoordelijkheid die we als mens hebben. In een duurzame wereld is dit een natuurlijk onderdeel van ons denken, handelen, technisch ontwerpen en verantwoorden. Van welke materialen maken we gebruik en welke impact heeft dat? Welke verhalen vertellen we elkaar en onze kinderen? Met deze manier van denken kunnen we een veilige en gezonde toekomst voor onszelf en volgende generaties bewerkstelligen. In de huidige onderwijshervorming neemt duurzaamheid een centrale plek in. Takoda helpt om een duurzame manier van denken en handelen in de (onderwijs)praktijk te brengen.

Het werkblad ‘Eco positief’ dat onderdeel is van Takoda vind je hier.

Nieuwsbrief

Adres

Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle