Meer over onze visie

De waarden van de Lakota’s komen overeen met de waarden van onze Europese voorouders (Oude Religie) en passen bij onze visie op onderwijs: respect hebben voor alles wat leeft, neem alleen wat je nodig hebt, houd bij alles wat je doet rekening met anderen, en een circulair concept van tijd.

We willen bijdragen aan het helen, het gezond maken van onszelf, onze omgeving en ons onderwijs. We zijn Mankato gestart om samen met kinderen en docenten te werken aan het ontwikkelen van onderwijs waarin het uitgangspunt is om zorgvuldig om te gaan met de aarde en met elkaar. Zowel wat vorm als inhoud van het onderwijs betreft. Van welke materialen maak je bijvoorbeeld gebruik en welke impact heeft dat? Welke verhalen vertellen we elkaar en onze kinderen? Met Mankato willen we scholen steunen en inspireren. Dit kan op verschillende manieren vorm gaan krijgen, Mankato is nog volop in ontwikkeling.

Creativiteit en ecologie vormen de uitgangspunten van alles wat we doen: expressie, waarneming en gewoon ‘zijn’ in een natuurlijke omgeving werken helend, stress herstellend en versterken de verbondenheid met andere soorten. Het creëert letterlijk ruimte voor reflectie en herstel. Het draagt bij aan inzicht in het belang van eerbied voor de natuur, het belang van een bewuste omgang met planten en dieren en het belang van kennis over de natuurlijke wereld waar we deel van uitmaken.

Nieuwsbrief

Adres

Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle